Iskanje
Obiskovalci
54491
Danes: 0
Včeraj: 0
Ta mesec: 0
Letos: 0
Skupaj: 54491
Prikazi danes:
Skupaj prikazov: 154445
Trenutno na strani: 0

Iskanje med slovenskimi frazemi

 

1. Iskalno polje Frazem:

Vpišite frazem oziroma besedo ali niz besed, ki sestavljajo frazem. Iskalnik prikaže najprej zadetke, ki natančno ustrezajo vpisani besedi ali nizu besed, sledijo še podobni zadetki.

Za izpis točno določenega niza besed označite možnost Dobesedno. Če za iskalnim pojmom vpišete zvezdico (*), bo program iskal besede, ki se začnejo s črkami, ki ste jih vpisali.

 

Primeri:

– V iskalno polje vpišemo besedo »lep«. Izpišejo se vsi frazemi, ki vsebujejo zaporedje teh treh črk, torej ne le »lep kot slika«, pač pa tudi »delati se lepega«, »na slepo srečo«, »biti/znajti se v (lepem) zosu« itd.

– V iskalno polje vpišemo »pripravljati kovčke«. Če dobesedno iskanje ni vključeno, iskalnik najde frazem, sicer pa ne, ker je osnovna oblika frazema »pripraviti kovčke«.

– V iskalno polje vpišemo "sad*". Izpišejo se frazemi, ki vsebujejo besede: sad, sadovi, sadil. Če vpišemo "sad" (brez zvezdice), se poleg prejšnjih frazemov izpišejo tudi tisti z besedo posaditi ali zasaditi.

 

2. Iskalno polje Ključne besede:

Vpišite besedo iz frazema v osnovni, slovarski obliki:

– samostalnik v imenovalniku ednine,

– pridevnik v imenovalniku ednine, v moški obliki, lahko nestopnjevano,

– glagol v nedoločniku.

Če vpišete dve ali več besed, bodo izpisani zadetki, ki vsebujejo vsaj eno od vpisanih besed.

 

Primeri:

– V iskalno polje vpišemo besedo »srce«, izpišejo se vsi tisti frazemi, ki vsebujejo besedo srce v katerikoli obliki (srca, srcem, srcu…)

– V iskalno polje vpišemo besedi »dolg kratek«. V seznamu zadetkov bodo frazemi, ki vsebujejo le prvo ali le drugo sestavino (»biti kratke sape«, »z dolgim nosom« itd.) ali obe (»dolgi lasje – kratka pamet«).

 

! Če želimo, da se izpišejo le frazemi z obema sestavinama, si pomagamo s kombiniranim iskanjem: v polje Frazem vpišemo besedo »dolg«, v polje Ključne besede pa »kratek«. V tem primeru najdemo le frazem »dolgi lasje – kratka pamet«.

 

3. Iskanje po pomenu:

Vpišite približen pomen frazema z največ štirimi besedami, na primer: »hudo trpljenje«, »takoj«, »brez pomoči«, »biti malo vreden«. Če na seznamu zadetkov ni tistega, kar ste iskali, nekoliko spremenite iskalni pojem; namesto »hudo trpljenje« vnesite na primer »muke«, »zelo trpeti« ali samo »trpeti«.

 

4. Iskalno polje Nadpomenka:

Iz seznama izberite nadpomenko (kategorijo). Izpišejo se vsi frazemi s sestavino, ki ustreza izbrani nadpomenki.

 

Primeri:

– Izberemo nadpomenko »žival«. Izpišejo se vsi frazemi, ki vsebujejo ime katerekoli živali: maček, osel, krava, osa itd., pa tudi pridevnike, izpeljane iz teh besed, na primer pasji, sokolji …

– Izberemo nadpomenko »prevozno sredstvo«. Izpišejo se vsi frazemi, ki vsebujejo ime kateregakoli prevoznega sredstva (barka, raketa, voz …) ali njegovega dela (krmilo, jadro …).

– Nadpomenka »oseba« zajema besede, ki označujejo osebe (hči, človek, norec, sosed, dama …). Kategorija »osebna imena« zajema poleg samih imen (Abraham, Janez, Hanibal …) tudi pridevnike, izpeljane iz osebnih imen (Judežev, metuzalemski, kopernikanski …). Prav tako vsebuje nadpomenka »poklic, funkcija« tudi pridevnike, izpeljane iz oznak za poklice oz. funkcije (kovač, pastir, kralj; kovačev, čarovniški).

 

5. Iskalno polje Izvor:

Iz seznama izberite eno od možnosti izvora. Izpišejo se frazemi, katerim je določen izbrani izvor.

 

6. Kombinirano iskanje:

Iskalne kategorije se lahko med seboj kombinirajo. Če izberemo »IN« način, se bodo izpisali le frazemi, ki hkrati ustrezajo vsem iskalnim pogojem. Če pa izberemo »ALI« način, bodo v seznamu zadetkov zajeti frazemi, ki ustrezajo vsem ali le enemu od iskalnih pogojev.

 

– V polje Iskanje po pomenu vpišemo »biti si podoben«, v polju Nadpomenka pa izberemo »hrana«. Izberemo »IN« način. Iskalnik najde frazema »biti (si) podoben kot jajce jajcu« in »jabolko ne pade daleč od drevesa«.

 

Seznam zadetkov:

V seznamu zadetkov so vidna frazemska gesla (odebeljena), pod posameznim geslom pa tudi različice frazema in slovnične pretvorbe (posamostaljenje, trpna oblika), če obstajajo. Za podrobnejši ogled frazema kliknite nanj. Vedno se izpišejo razlaga frazema in primeri uporabe, pri nekaterih pa tudi stilna oznaka, slovnična določila, izvor, slovenski frazemi z enakim ali podobnim pomenom in tujejezični ustrezniki. Prav tako lahko s klikom odpremo gesla sopomenskih frazemov oz. tujejezičnih ustreznikov, pri čemer se pri sopomenskih slovenskih frazemih ne izpišejo podatki v celoti, temveč poleg gesla le različice in pretvorbena določila, razlga in primeri uporabe.

 

! Tujejezični ustreznik ni vedno popoln sinonim slovenskega frazema. Njegov pomen se lahko le delno prekriva s slovenskim, lahko pa je tudi zgolj približen. Slovenski frazem in tujejezični ustreznik se lahko razlikujeta tudi v konotaciji in rabi (pogostost rabe, zvrst besedila, govorni položaj …). V nekaterih primerih se tudi ne ujemata v skladenjski strukturi.

 

Iskanje med tujejezičnimi frazemi

Za iskanje med tujejezičnimi frazemi je potrebno najprej izbrati želeni jezik. Iskanje je mogoče samo preko iskalnega polja Frazem. Tako kot pri slovenskih frazemih tudi tukaj za podrobnejši ogled frazema kliknemo na geslo. Izpišejo se razlaga, primeri uporabe ter slovenski ustreznik, ki ga s klikom lahko odpremo za podrobnejši ogled.

Zadnjič spremenjeno: 26.02.2014 20:18