Frazeološki slovar

   Prijava  
  
Iskanje
Obiskovalci
54491
Danes: 0
Včeraj: 0
Ta mesec: 0
Letos: 0
Skupaj: 54491
Prikazi danes:
Skupaj prikazov: 154445
Trenutno na strani: 0

Splošni pogoji in pravila uporabe spletne strani Frazemi.com

 

 1. Frazemi.com je spletna stran, ki vsebuje frazeološki slovar in je namenjena vsem spletnim uporabnikom za iskanje frazemov v slovenskem in tujih jezikih.
   
 2. Pravnim osebam upravljavec nudi oglaševanje z oglasnimi pasicami, zaračunanim skladno z veljavnim cenikom. V primeru zakupa oglasnega prostora morajo biti oglasi resnični in pisani/posneti v slovenskem jeziku. Z vsebino oglasov se nikakor ne sme oglaševati blaga ali storitev, katerih promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. Oglaševalec na spletni strani www.frazemi.com se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z moralo, javnim redom, zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks. Upravljavec ima v primeru neprimerne ali nedovoljene vsebine pravico, da oglasa ne objavi.
   
 3. Za uporabo spletne strani www.frazemi.com se je potrebno registrirati. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime in geslo. Če se registrira pravna oseba, glasi registracija na osebo, ki jo pravna oseba navede v registraciji.
   
 4. Uporabnik lahko uporablja uporabniško ime in geslo samo za lastne potrebe oz. za potrebe svoje dejavnosti. Pravna oseba lahko pridobi več registracij. Vsaka registracija je plačljiva.

   

 5. V ustanovah, kot so n.pr. knjižnice, smejo geslo uporabljati samo poobleščene osebe ustanove.

   

 6. Upravljavec spletne strani www.frazemi.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega imena in gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepal.

   

 7. Frazeološki slovar in internetna stran www.frazemi.com sta avtorski deli. Prepovedana so dejanja, ki bi pomenila kršitev avtorskih ali sorodnih pravic avtorjev spletne strani ali tretjih po veljavni zakonodaji s področja avtorskih in sorodnih pravic ali kršitev pravic industrijske lastnine po veljavni zakonodaji o industrijski lastnini.
   
 8. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine spletne strani www.frazemi.com.
   
 9. Vsak registrirani uporabnik s sprejemom teh pravil soglaša, da upravljavec spletne strani www.frazemi.com uporablja in obdeluje njegove osebne podatke za namen delovanja sistema ter za svoje poslovne namene, kot n.pr. pošiljanje elektronske pošte uporabnikom. Upravljavec se zavezuje, da bo podatke uporabljal zgolj za namen za katerega jih je pridobil ter z njimi ravnal skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletne strani www.frazemi.com. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. V primeru, da elektronske pošte ne želi prejemati, ima kadarkoli možnost, da se od prejemanja odjavi, in sicer tako, da pošlje elektronsko sporočilo z vsebino ODJAVA, na elektronski naslov info@frazemi.com.
   
 10. Upravljavec ne odgovarjajo za popolnost vsebin frazeološkega slovarja.
   
 11. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev in pravil zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. V primeru kršitve le-teh, ima upravljavec pravico, da takšnemu uporabniku onemogoči dostop do spletne strani www.frazemi.com.
   
 12. Upravljavec spletne strani www.frazemi.com se bo trudil za stalen in neprekinjen dostop uporabnikov do vsebin internetne strani, pridržuje pa si pravico, da bo dostop omejen oz. začasno prekinjen zaradi vzdrževalnih del na sistemu spletnega ponudnika, zamenjave le-tega, spremembe vsebin internetne strani ali drugih razlogov tehničnega značaja, ki terjajo začasno prekinitev ali omejitev dostopa.
   
 13. Upravljavci spletne strani www.frazemi.com si pridržujejo pravico nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali sistemu www.frazemi.com oz. upravljavcu.
   
 14. Upravljavec spletne strani www.frazemi.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te pogoje in pravila uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi pomeni soglasje s spremembami. Vsi podatki o upravljavcu strani so dostopni na strani www.frazemi.com. Osnovni podatki o upravljavcu spletne strani so: Jezikovni Zavod Glosa, Šempas 163, 5261 Šempas
   
 15. Kakršna koli vprašanja, pobude ali predloge nam lahko tako registrirani kot tudi neregistrirani uporabniki posredujejo na elektronski naslov info@frazemi.com.
   
 16. Upravljavec spletne strani je: Jezikovni Zavod Glosa, Šempas 163, 5261 Šempas
   

 

Zadnjič spremenjeno: 13.12.2014 08:07