Frazeološki slovar

   Prijava  
  
Iskanje
Obiskovalci
54491
Danes: 0
Včeraj: 0
Ta mesec: 0
Letos: 0
Skupaj: 54491
Prikazi danes:
Skupaj prikazov: 154445
Trenutno na strani: 0

Slovenščina:

 

Slovarji in besedilne zbirke:

 

 • Gigafida, korpus slovenskega jezika.
 • Slovar slovenskega knjižnega jezika: spletna izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2000.
 • Keber, Janez: Slovar slovenskih frazemov. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011.
 • Slovenski pravopis: spletna izdaja. Ljubljana:  ZRC SAZU,  2010.
 • Fabjan Bajc, Diomira: Dve muhi na en mah: slovensko-italijanski frazeološki slovar. Gorica: Goriška Mohorjeva, 1995.
 • Projekt SprichWort (2008-2010). Ur. Jesenšek, Ďurčo, Steyer, Helic, Forgács, Marek. URL: http://www.sprichwort-plattform.org
 • Duden: Slovar tujk.Tržič: Učila International, 2006
 • Slovar novejšega besedja slovenskega jezika. Ljubljana: ZRC SAZU, 2012

0

Literatura  – izbor:

 

 • Toporišič, Jože: K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo, 1973/74, let. 19 št. 8, str. 273-279.
 • Kržišnik, Erika: Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija, 1996, let. 44, št. 2, str. 133-154.
 • Kržišnik, Erika: Frazemi s strukturo "glagol + osebni zaimek" v slovenskem jeziku. Frazeogragia słowiańska. Ur. Balowski, Chlebda. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001, str. 239-248. Dostopno na http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/4.Gralisarium/GraLiS%202004/Krzisnik%20Frazemy.htm
 • Kržišnik, Erika: Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in slovstvo, 2008, let. 53 št. 1, str. 33-47.
 • Jakop, Nataša: Normativni vidik apelativizacije v frazeologiji – anomalija ali jezikovna igra? Učenye zapiski Tavričeskogo nacional´nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo, Serija Filologija, Social´nye kommunikacii, 2012, t. 25 (=64), no. 2 (=1), str. 50-56.  Dostopno na: http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2012/uch_25_64_2/004_jako.pdf
 • Gantar, Polona: Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.
 • Jakop, Nataša: Pragmatična frazeologija. Ljubljana: ZRC SAZU, 2006
 • Babič, Saša: Minimalni Frazemi v Slovenščini. Jezik in slovstvo, 2008, let. 53, št. 2, str. 49-63.
 • Simon Lenarčič: Popravopis: kaj je narobe in kaj manjka v novem Slovenskem pravopisu? S. Lenarčič, 2004
0
 • Sveto pismo stare in nove zaveze. Ekumenska izdaja, 1974.
 • Sveto pismo. Slovenski standardni prevod, 1996. Spletna izdaja: http://www.biblija.net/biblija.cgi
 • Rozman, France: Razloženi evangeliji. Ljubljana: DZS, 1995.
 • Grabner-Haider, Anton in Krašovec, Jože s sodelavci: Biblični leksikon. Celje: Mohorjeva družba, 1984.
 • Buchna, Jörg: Alle Jubeljahre ist nicht der wahre Jakob: Biblische Redewendungen. Norden, Selbstverlag, 2003.
 • Buchna, Jörg: Schwarzen schafen geht ein Licht auf: Biblische Redewendungen. Brune-Mettcker, 2004.
 • Buchna,Jörg: Ein Unschuldslamm im siebten Himmel: Biblische Redewendungen. Brune-Mettcker, 2006.
 • Cotterell, Arthur: Miti in legende. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1998.
 • Bellinger, Gerhard J.: Leksikon mitologije. Ljubljana, 1997.
 • http://www.wikipedia.org/

0

0

Nemščina:

 

 • Duden Bd. 11: Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Ur. Drosdowski, Scholze-Stubenrecht. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1992.
 • Elizabeta M. Jenko: Sich auf die Socken machen: deutsch-slowenisches Wörterbuch der Redewendungen mit einer kontrastiven Studie. Klagenfurt/Celovec: Drava 1994
 • Debenjak, Doris et al. Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS, 1992.
 • Barbara Voršič Lampič: Nemško-slovensko-angleški slovar idiomov, ki vsebujejo imena delov glave. Cankarjeva založba, 2005.
 • Duden. Deutsches Universalwörterbuch A – Z. 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1996.
 • Redensarten-Index: Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke und feste Wortverbindungen. Dostopno na naslovu: http://www.redensarten-index.de
 • Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Herausgeber: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Dostopno na naslovu: http://www.dwds.de
 • 2008-2013 Phraseo – Wörterbuch für Redewendungen, Redensarten und Sprichwörter. Dostopno na naslovu: http://www.phraseo.de/
 • Slowenisch-Deutsch Wörterbuch. Pons, das Online-Wörterbuch.  Dostopno na naslovu: http://de.pons.eu/slowenisch-deutsch

Zadnjič spremenjeno: 12.02.2014 10:23